Franszyza redukcyjna

polega na pomniejszeniu odszkodowania o określoną w polisie kwotę każdorazowo w przypadku powstania szkody.

Jeśli rozmiar szkody nie przekracza tej kwoty – nie ma odszkodowania. np:
Franszyza – 2000 zł; szkoda – 1000 zł; wypłata – 1000 zł.
Franszyza – 2000 zł; szkoda – 500 zł; wypłata – 1500 zł.
Franszyza – 2000 zł; szkoda – 1000 zł; wypłata – 0 zł