Szkoda

Strata wyrządzona w ubezpieczonym mieniu przez określone zdarzenie losowe, w wyniku tej straty ubezpieczyciel jest obowiązany wypłacić odpowiednie odszkodowanie.
Co robić w razie zaistnienia zdarzenia i powstania szkody:
– zastosuj wszelkie dostępne środki, które zmniejszą powstałą szkodę (zawiadom straż pożarną, pogotowie gazowe)
– zabezpiecz bezpośrednio zagrożone mienie przed szkodą
– w przypadku przestępstwa zawiadom policję
– zawiadom ubezpieczyciela o szkodzie do 3 dni od dnia jej wystąpienia (pisemnie)
– pozostaw bez zmian (do 7 dni) miejsce zdarzenia do przybycia likwidatora szkody
– pomóż przedstawicielowi towarzystwa wyjaśnić przyczynę szkody
– złóż ubezpieczycielowi listę strat w mieniu trwałym i ruchomym

Każde ubezpieczenie ma ponadto określoną wartość tzw. udziału własnego, który może mieć postać franszyzy redukcyjnej lub integralnej