Franszyza integralna

Franszyza integralna to wartość, do wysokości której ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania, ale w momencie gdy rozmiar szkody przekroczy tą wartość – wypłata odszkodowania następuje w całości, bez potrącania jakiejkolwiek kwoty.
Franszyza – 100 zł; szkoda – 80 zł; wypłata – nie ma.
Franszyza – 100 zł; szkoda – 150 zł; wypłata – 150 zł.