Czy posiadacie polisę OC swojej działalności?

Posiadamy polisę ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej na sumę gwarancyjną  1 250 618 € w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia OC, oraz 1 875 927 € w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.